A projektről

A zalaegerszegi bölcsődékben hosszú évekre visszanyúló hagyományai vannak a szülők számára szervezett különböző témájú programoknak.

Az intézmény alaptevékenységeként a 3 éven aluli gyermekek gondozását, nevelését, harmonikus testi-szellemi fejlődését segíti. Az intézmény szakmai programjában és napi tevékenységében meghatározóak az alábbiak: olyan családbarát bölcsődeként kívánunk működni, ami nyitott a szülők igényeire, kész azok fogadására, képes megszerzett tudását, tapasztalatait multiplikációs szinten alkalmazni, az ellátórendszer folyamatos fejlesztésében aktív szerepet vállal. Gyermekképünkben meghatározó a harmonikusan, sokoldalún fejlődő gyermek, aki testileg és lelkileg egészséges. Az egészséges életmód megalapozása mindig kiemelt helyen szerepelt a bölcsőde alapfeladatai között. Az egészségvédelem, egészségnevelés a bölcsődében a környezethez való alkalmazkodás és az alapvető kultúrhigiénés szokások kialakulásának segítését (a testi-lelki harmónia kialakulását és megőrzését segítő napirend, az egészséges étkezés, pihenés, levegőzés, játék, mozgás), szükség esetén speciális szakember bevonásával prevenciós és korrekciós feladatok ellátását jelenti. A családi nevelés elsődlegességének alapelvét elfogadva, kiemelt jelentőségűnek tartjuk ezen a területen a szülőkkel való együttműködést, hiszen a gyermekek számára egészséges fejlődésük szempontjából fontos, hogy egységes nevelési hatások érjék őket. Hosszú évekre visszanyúló hagyományai vannak a bölcsődékben azoknak a programoknak, melyek egyrészt a szülőkkel való jó együttműködést, másrészt a nevelési alapelvek összehangolását, harmadrészt a szülői kompetenciák fejlesztését voltak hivatottak szolgálni. Az alapellátáson túli szolgáltatások közül eddig a bölcsődék játszócsoportot, illetve időszakos gyermekfelügyeletet működtették. A jelen pályázat keretei között megvalósuló programokat szabad kapacitás terhére, költségvetési források nélkül valósították meg eddig a bölcsődék. A programok színvonalának emelését, rendszeres biztosíthatóságát, a személyi de különösen tárgyi feltételeik megteremtését nagy mértékben segíti a pályázati forrás.

A zalaegerszegi bölcsődékben hosszú évekre visszanyúló hagyományai vannak a szülők számára szervezett különböző témájú programoknak. A pályázat keretei között megvalósuló tevékenységekkel

1. Bővíteni kívánjuk az alapellátáson túli szolgáltatások körét, illetve a már működők színvonalát emelni

2.Mintát kívánunk nyújtani a szülőknek a rendszeres családi testmozgás, mint szabadidős tevékenység, az egészséges életmód, rendszeres testmozgás, táplálkozás területén,

3. Valamint képzések, tréningek keretei között a szülői kompetenciák fejlesztésére nyújtunk lehetőséget

 

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.